• Tedaviyi destekleyici
  • İyileşme süresini kısaltmaya yardımcı
  • MRSA-MRE-VRE gibi antibiyotik dirençli mikroorganizmaların yara yüzeyinden temizlenmesini kolaylaştırır
  • Dermatolojik olarak test edilmiş
  • Biyofilm oluşmasını önlemeye yardımcı
  • Granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırmaya yardımcı
  • Biyouyumlu

Actolind® w Solution berrak, renksiz ve kokusuz bir solüsyondur. Kullanıma hazırdır. Etken madde olarak Poliheksanid ve yardımcı madde olarak Poloksamer içerir.

Akut, kronik ve enfekte olmuş yaraların, 1. ve 2. derece yanıkların mekanik temizliği, irrigasyonu ve nemlendirilmesi için kullanılır. Direkt yara bölgesine uygulanabileceği gibi bir tıbbi cihaz olan gazlı bez, bandaj gibi sargıların üzerine uygulanarak da kullanılabilir.


Ne Amaçla Kullanılır?

Temizlik ve Nemlendirme:
Actolind® w Solution yara yüzeyi ile pansuman arasında bir bariyer oluşturarak, sargı ve pansuman materyallerinin yara yüzeyine yapışmasına ve hava yolu ile mikroorganizmaların sargıdan yara yüzeyine yerleşerek çoğalmasına engel olur. Buradaki kullanım amacı mikroorganizmaları öldürmek değil film tabakası şeklinde bariyer oluşturarak mikroorganizmaların havadan sargı yolu ile yaraya difüze ederek üremelerini engellemektir.

İrigasyon:
Yara kabukları, debritman atığı ve yabancı maddelerin yaradan uzaklaştırılması için Actolind® w Solution irrigasyon amacı ile kullanılır.

Sargı Değişiminde Kullanım:
Sargı, gazlı bez, absorban materyaller, kompres vb gibi tıbbi cihaz olarak adlandırılan malzemeler yaraya yapışarak sekonder yaraya ve sonrasında da enfeksiyona sebep olabilir. Sargı ve bandajları değiştirilmeden önce Actolind® w Solution ile ıslatılır. Ürün bileşiminde bulunan nemlendirici ve temizleyici maddeler sayesinde doku tahrişlerine veya doku hasarlarına yol açmaksızın sargılar yaradan uzaklaştırılır.

Kullanım Alanı

-Sargılardan önce yaranın yıkanması ve irrigasyonu
-Sargılarla birlikte yaranın temiz ve nemli tutulması, yaranın doldurulması yolu ile stabil kalmasının sağlanması
Kurumuş, yara yüzeyine yapışmış ve kontamine olmuş bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi materyallerin yara üzerinden sökülmeden önce nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu
-Bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi materyallerin uygulama öncesinde nemlendirilmesi, sargıların kolayca değiştirilmesinin sağlanması, yaranın tekrar açılarak iyileşme sürecinin uzamasının engellemesi

Yara tiplerine göre yara bakımında;
-Akut yaraların (kesilme, yırtılma, sıyrılma, ezilme, ısırılma, sokulma, vb. sonucu oluşan travmatik yaralar veya cerrahi yaralar),
-Kronik yaraların (diyabetik ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
-Termal veya kimyasal yanık ve yaralar (1. ve 2. derece yanıklar vb.),
-Elektrik akımı sonucu oluşan yaralar,
-Radyasyon yaraları,
-Ürolojik kataterlerin giriş bölgelerinin,
-Stoma bakımı; Peristomal cildin, fistüllerin ve apselerin temizlenmesi, irrigasyonu ve nemlendirilmesi için uygundur.

Actolind® w Solution
Kimyasal Bileşimi: % 1 Poloksamer (PHMB), Poliheksanid ve yardımcı maddeler

actolind ambalaj

Tek Kullanımlık Yenilik ‘’ MONODOZ ’’

actolind-monodoz

• Hijyen açısından incelendiğinde tek kullanımlık ürünler, mikroorganizmaların hastalara geçişini ve sağlık personelinin özellikle patojenlere maruz kalmasını en aza indirmek amacıyla kullanılır. Hastadan hastaya geçişte oluşan çapraz enfeksiyonları önlemek üzere tasarlanmış ürünlerdir.
• Dünyada sağlık kurallarına uygunluk konusuna verilen önem arttıkça tek kullanımlık malzeme uygulaması giderek daha da yaygınlaşmaktadır.
• Tek kullanımlık ürünler personel ve kullanıcı için kişiye özel olduğundan hijyen açısından en iyi seçenektir.
• Ürünün doğru dozajda kullanılmasını sağlar ve aşırı miktarda ürün tüketimini önler.