actolindwgel
  • Tedaviyi destekleyici
  • İyileşme süresini kısaltmaya yardımcı
  • MRSA-MRE-VRE gibi antibiyotik dirençli mikroorganizmaların yara yüzeyinden temizlenmesini kolaylaştırır
  • Dermatolojik olarak test edilmiş
  • Biyofilm oluşmasını önlemeye yardımcı
  • Granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırmaya yardımcı
  • Biyouyumlu

Actolind® w Gel berrak, renksiz ve kokusuz bir Jeldir. Kullanıma hazırdır. Etken madde olarak Poliheksanid ve yardımcı madde olarak Poloksamer içerir.

Actolind® w Gel akut, kronik ve enfekte olmuş yaraların, 1. ve 2. derece yanıkların mekanik temizliği nemlendirilmesi, iyileşmesinin hızlandırılması için kullanılan bir üründür. Direkt yara bölgesine uygulanabileceği gibi bir tıbbi cihaz olan gazlı bez-bandaj gibi sargıların üzerine uygulanarak da kullanılabilir.

Kullanım Amacı

Temizlik ve Nemlendirme
Actolind® w Gel yara yüzeyini temizleyip nemlendirir. Yara yüzeyinde kalarak kronikleşmesini engeller. İyileşme sürecinin kısalmasına yardımcı olur.

Film Tabakası Oluşturma
Actolind® w Gel yara yüzeyi ile pansuman arasında bir bariyer oluşturarak, sargı ve pansuman materyallerinin yara yüzeyine yapışmasına ve mikroorganizmaların bu alana yerleşerek çoğalmasına engel olur.

Yarayı Doldurmak
Actolind® w Gel yara yüzeyinde ince koruyucu bir film tabaka oluşturarak dış etkenlerden korur. Yara yüzeyi ile sargı arasındaki boşluğu doldurarak sargıların yara yüzeyine yapışmasına engel olur. Böylece yara yüzeyi ile sargıların arasındaki boşluğu yok ederek sargıların etkinliğini de arttırmış olur.

Kullanım Alanı

• Sargılarla birlikte yaranın temiz ve nemli tutulması, yaranın doldurulması yolu ile stabil kalmasını sağlanması
• Sargıların kolayca değiştirilmesinin sağlanması, yaranın tekrar açılarak iyileşme sürecinin uzamasının engellemesi

Yara tiplerine göre yara bakımında;
• Kronik yaraların (örn.: diyabetik ülserler, venöz ülserler, yatak (basınç) yaraları, vb.),
• Termal veya kimyasal yaraların (ör.: 1. ve 2. derece yanıklar, kimyasal yanıklar, vb.),
• Elektrik akımı sonucu oluşan yaraların,
• Radyasyon yaralarının,
• Kurumuş, yara yüzeyine yapışmış ve kontamine olmuş bandaj, sargı bezi, kompres ve yara doldurucu gibi materyallerin – yara üzerinden sökülmeden önce nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu için uygundur.

Actolind® w Gel Kimyasal Bileşimi: % 0,1 Poliheksanid (PHMB), Poloksamer, ve yardımcı maddeler. ambalaj2

Biyouyumluluk

Ürünlere ait yapılan testler aşağıdaki şekildedir:

İrritasyon Test Raporu (ISO 10993-1 Biyouyumluluk Test Raporları)
Sitotoksisite Test Raporu (ISO 10993-1 Biyouyumluluk Test Raporları)
Duyarlılık Test Raporu (ISO 10993-1 Biyouyumluluk Test Raporları)

Biyofilm Etkisi

Poloksamer, iyi bilinen, toksik olmayan ve hassaslaşmayan bir yüzey aktif ajandır. Yara yüzeyindeki yüzey aktivitesini azaltarak biyofilmlerin, kirlerin ve nekrotik dokuların uzaklaştırılmasını ve yok edilmesini kolaylaştırır.

PHMB antimikrobiyal bir ajandır ve mikrobiyal büyümeyi engelleyerek biyofilm oluşumunu engeller. Bu bilgiler doğrultusunda Actolind® Solüsyon/Jel adlı ürünlerin Poloksamer ve PHMB içeren formülasyonu biyofilm biyofilm oluşumunu önler.